حقوق رهبران دنیا
گروه بین الملل- رئیس جمهوری آمریکا چقدر حقوق می‌گیرد، سران کشورهای دیگر همچون روسیه، ژاپن، فرانسه، اندونزی، چین و دیگر مناطق دنیا چطور؟ این سوال ها همیشه در هزارتوی شایعه می گردد و حاصل آن اطلاعاتی...

رهبران دنیا چقدر حقوق می‌گیرند؟

گروه بین الملل- رئیس جمهوری آمریکا چقدر حقوق می‌گیرد، سران کشورهای دیگر همچون روسیه، ژاپن، فرانسه، اندونزی، چین و دیگر مناطق دنیا چطور؟ این سوال ها همیشه در هزارتوی شایعه می گردد و حاصل آن اطلاعاتی به دور از واقعیت  است. در این گزارش نگاهی به درآمدهای مشروع و رسمی این افراد می‌اندازیم.

untitled-2.jpg

1_0.jpg

strly.jpg

adhrbyjn.jpg

اشتراک در RSS - حقوق رهبران دنیا