شنبه،۰۸ دي ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۶

طوفان زمستانی و بارش برف و باران آمریکا را فرا گرفت.

بارش برف و باران در آمریکا‎

بارش برف و باران در آمریکا‎

بارش برف و باران در آمریکا‎

بارش برف و باران در آمریکا‎

بارش برف و باران در آمریکا‎

بارش برف و باران در آمریکا‎

بارش برف و باران در آمریکا‎

بارش برف و باران در آمریکا‎

انتهای پیام/

طوفان زمستانی و بارش برف و باران آمریکا را فرا گرفت.

بارش برف و باران در آمریکا‎

بارش برف و باران در آمریکا‎

بارش برف و باران در آمریکا‎

بارش برف و باران در آمریکا‎

بارش برف و باران در آمریکا‎

بارش برف و باران در آمریکا‎

بارش برف و باران در آمریکا‎

بارش برف و باران در آمریکا‎

انتهای پیام/

تصویر صفحه اول: 
بارش برف و باران در آمریکا‎
سرویس:
جایگاه: