پوسترهای سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

سه شنبه،۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۸

سی‌وهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر از ۱۰ بهمن آغاز می‌شود. در این دوره از جشنواره بزرگداشتی برای چند هنرمند برجسته برگزار خواهد شد. برای بخش‌های گوناگون جشنواره پوسترهایی طراحی شده است که ملاحظه می‌کنید.

پوسترهای سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

پوسترهای سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

پوسترهای سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

پوسترهای سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

پوسترهای سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

پوسترهای سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

پوسترهای سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

پوسترهای سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

سی‌وهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر از ۱۰ بهمن آغاز می‌شود. در این دوره از جشنواره بزرگداشتی برای چند هنرمند برجسته برگزار خواهد شد. برای بخش‌های گوناگون جشنواره پوسترهایی طراحی شده است که ملاحظه می‌کنید.

پوسترهای سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

پوسترهای سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

پوسترهای سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

پوسترهای سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

پوسترهای سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

پوسترهای سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

پوسترهای سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

پوسترهای سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر

تصویر صفحه اول: 
لقاح مصنوعی پلنگ ایرانی
سرویس:
جایگاه: