چهارشنبه،۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۶

روز گذشته یک دستگاه اتوبوس در مرکز شهر رم، پایتخت ایتالیا، آتش گرفت و منفجر شد. این حادثه باعث ترس و وحشت مردم شد، اما خوشبختانه کسی در آن آسیب ندید.

18-5-9-11151914.jpg

18-5-9-1114359.jpg

18-5-9-1115512.jpg

18-5-9-1114147.jpg

انتهای پیام/

روز گذشته یک دستگاه اتوبوس در مرکز شهر رم، پایتخت ایتالیا، آتش گرفت و منفجر شد. این حادثه باعث ترس و وحشت مردم شد، اما خوشبختانه کسی در آن آسیب ندید.

18-5-9-11151914.jpg

18-5-9-1114359.jpg

18-5-9-1115512.jpg

18-5-9-1114147.jpg

انتهای پیام/

تصویر صفحه اول: 
سرویس: