جمعه،۰۶ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۵
شهردار شهری که صبح‌ها چوپانی می کند

گروه بین الملل - اين مرد تركيه ای با طلوع هر بامداد گوسفندان خود را به  چرا مي برد وصبحانه خود را بين دره ها به ارامش صرف مي كند.

وقتي زمان  شغل ديگرش فرا مي رسد گوسفندان را به شبان بعدي تحويل مي دهد سپس خودرا مرتب مي كند ووارد دفترش مي شود اخر اين مرد شهردار شهر خود نيز مي باشد

آيا شما چنين شهرداري را در كشور خود سراغ داريد.

این یه درس است برای خیلی از مسئولان ما.