چهارشنبه،۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۱

گروه گردشگری - بخشی از یک مستند حیات وحش را می بینید که در آن یک شیر نر میان گله ای از کفتارها تنها افتاده است.