گل‌ بازی تراکتورسازی تبریز 0 - پیکان تهران 1، 3 امتیاز مهمی که بازهم روی اشتباه دروازبان تراکتور از دست رفت