استخر فرح

گروه سیاسی -  کانال تلگرامی روزنامه قانون ویدئویی از سعید قاسمی، فعال سیاسی اصولگرا منتشر کرده است که در این ویدئو قاسمی جملات تندی را علیه رئیس جمهور به کار برده است.

فیلم - روحانی رسما تهدید به استخر شد / سخنان تند سعید قاسمی فعال اصولگرا علیه رئیس جمهور

گروه سیاسی -  کانال تلگرامی روزنامه قانون ویدئویی از سعید قاسمی، فعال سیاسی اصولگرا منتشر کرده است که در این ویدئو قاسمی جملات تندی را علیه رئیس جمهور به کار برده است.

اشتراک در RSS - استخر فرح