گروه ورزش - فوتبال ایران-  زمان‎آبادی، مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال گفت:شاید ما هم موافق حذف یوز ایرانی از پیراهن تیم ملی نباشیم ولی نمی‌توانیم مسئله مهم و فنی تیم را فدای چیزهای دیگری کنیم، به...

علت حذف یوز ایرانی از روی پیراهن تیم ملی

گروه ورزش - فوتبال ایران-  زمان‎آبادی، مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال گفت:شاید ما هم موافق حذف یوز ایرانی از پیراهن تیم ملی نباشیم ولی نمی‌توانیم مسئله مهم و فنی تیم را فدای چیزهای دیگری کنیم،

اشتراک در RSS - حذف یوز از پیراهن تیم ملی