روغن زیتون بو دار بخریم یا بی‌بو؟
گروه سلامت- فرآیند بی‌بو کردن باعث از دست رفتن خواص ، رنگ روغن و کاهش ارزش و مقاومت آن می شود. به گزارش پیام ایران، در بسیاری از مواد روغن های معمولی و پارافین به جای روغن زیتون بی بو فروخته می‌شود....

روغن زیتون بو دار بخریم یا بی‌بو؟

روغن زیتون بو دار بخریم یا بی‌بو؟

گروه سلامت- فرآیند بی‌بو کردن باعث از دست رفتن خواص ، رنگ روغن و کاهش ارزش و مقاومت آن می شود.

به گزارش پیام ایران، در بسیاری از مواد روغن های معمولی و پارافین به جای روغن زیتون بی بو فروخته می‌شود.

به دلیل یکسان نبون سرانه مصرف روغن زیتون و میزان تولید مقداری زیادی روغن زیتون تقلبی حاصل از تفاله‌های صنعتی زیتون مخلوط شده با پارافین خوراکی، به منظور عدم پرداخت تعرفه و سود بازرگانی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند به همین دلیل باید هنگام خرید این محصول نکاتی را مورد توجه قرار داد.

اشتراک در RSS - روش شناختن روغن زیتون