گروه علو دانش - ناسا در شبکه اجتماعی خود تصویر فروسرخ "سحابی سرجادوگر" یا سحابی "آی سی ۲۱۱۸"(Witch Head nebula) منتشر کرده است. آی‌سی ۲۱۱۸ یک سحابی بازتابی در نزدیکی ستاره ابرغول" رجل‌الجبار" است که...

عکس روز ناسا: سحابی سر جادوگر

گروه علو دانش - ناسا در شبکه اجتماعی خود تصویر فروسرخ "سحابی سرجادوگر" یا سحابی "آی سی ۲۱۱۸"(Witch Head nebula) منتشر کرده است.

آی‌سی ۲۱۱۸ یک سحابی بازتابی در نزدیکی ستاره ابرغول" رجل‌الجبار" است که در صورت فلکی "شکارچی" قرار دارد و فاصله‌اش تا زمین برابر ۱۰۰۰ سال نوری است.

عکس روز ناسا: سحابی سر جادوگر

ستاره شناسان می‌گویند که ابرهای موج مانند این سحابی، که مکانی برای زایش ستارگان هستند، توسط ستارگان عظیم روشن می‌شوند.

اشتراک در RSS - سحابی سرجادوگر