گالری نقاشی
یک عکاس تجربیات خود را از خاطرات سفرهایش، روی دیوارهای یک گالری می‌برد. به گزارش پیام ایران گالری فرمانفرما، در اولین نمایشگاهِ سالِ ۱۳۹۷ خود به ارائه عکس‌های آلاله نوایی میپردازد. «بی در کجایی»،...

نمایش خاطرات سفر یک عکاس

یک عکاس تجربیات خود را از خاطرات سفرهایش، روی دیوارهای یک گالری می‌برد.

به گزارش پیام ایران گالری فرمانفرما، در اولین نمایشگاهِ سالِ ۱۳۹۷ خود به ارائه عکس‌های آلاله نوایی میپردازد.

«بی در کجایی»، عنوان این مجموعه از آثار اوست که هنرمند توانسته با ایجاد فضایی ناب، تجربیات خود را از خاطراتِ سفرهایش، مرور کند و جهانی فراواقعی از دریافت و احساساتش را با مخاطبین به اشتراک گذارد.

آلاله نوایی دانش آموخته رشته معماری و شهرسازی از مدرسه BAS، نروژ است و برگزاری چندین نمایشگاه بین‌المللی را در کارنامه حرفه‌­ای خود دارد.

اشتراک در RSS - گالری نقاشی