خیابان خوابی برای صرفه‌جویی در هزینه برق!
گروه بین الملل- اخیرا ساکنان شهر شانگهای چین با خوابیدن در خیابان ها، شب‌ها این شهر را به یک اتاق خواب در فضای باز تبدیل کرده‌اند. بسیاری از خانه‌های این شهر مجهز به وسایل سرمایشی نیستند. البته...

خیابان خوابی برای صرفه‌جویی در هزینه برق!

خیابان خوابی برای صرفه‌جویی در هزینه برق!

گروه بین الملل- اخیرا ساکنان شهر شانگهای چین با خوابیدن در خیابان ها، شب‌ها این شهر را به یک اتاق خواب در فضای باز تبدیل کرده‌اند. بسیاری از خانه‌های این شهر مجهز به وسایل سرمایشی نیستند. البته ساکنان نیز با خیابان خوابی قصد دارند هزینه برق خود را کاهش دهند. این عکس را سایت تابناک منتشر کرده است.

resized_920868_304.jpg

resized_920874_772.jpg

resized_920871_330.jpg

اشتراک در RSS - وسایل سرمایشی