فیلم صبح بخیر ویتنام

فیلم صبح بخیر ویتنام
گروه جامعه - به گفته پژوهشگران میزان خودکشی در آمریکا در ماه‌های پس از اعلام خبر خودکشی رابین ویلیامز، بازیگر سرشناس هالیوود افرایش یافته بود. آقای ویلیامز در سال ۲۰۱۴ خودکشی کرد. گزارشی که مجله علمی...

افزایش میزان خودکشی در آمریکا 'بعد از خودکشی رابین ویلیامز

گروه جامعه - به گفته پژوهشگران میزان خودکشی در آمریکا در ماههای پس از اعلام خبر خودکشی رابین ویلیامز، بازیگر سرشناس هالیوود افرایش یافته بود. آقای ویلیامز در سال ۲۰۱۴ خودکشی کرد.

گزارشی که مجله علمی پلاس وان چاپ کرده، نشان می‌دهد که در پنج ماه بعد از مرگ رابین ویلیامز، میزان خودکشی ۱۰ درصد بیشتر از پیش بینی‌های احتمالی بود.

خطر بالقوه تقلید از افراد مشهور برای سازمان‌های بهداشت عمومی، پدیده‌ای شناخته شده است.

اشتراک در RSS - فیلم صبح بخیر ویتنام