ژن زیبایی

ژن زیبایی
گروه سلامت> مهرنوش فرهی- داشتن فرزند زیبا از قدیم آرزوی هر پدر و مادری بوده. قدیمی‌ها کارهای زیادی برای زیبا شدن فرزندانشان انجام می‌دادند. مثلا همسر زیبا انتخاب می‌کردند، زن باردار را به دیدن...

می خواهم کودکی زیبا داشته باشم

گروه سلامت> مهرنوش فرهی- داشتن فرزند زیبا از قدیم آرزوی هر پدر و مادری بوده. قدیمی‌ها کارهای زیادی برای زیبا شدن فرزندانشان انجام می‌دادند. مثلا همسر زیبا انتخاب می‌کردند، زن باردار را به دیدن کودکان زیبا می‌بردند ویا عقیده داشتند اگر زن بارداری آب دریا بخورد، چشمان فرزندش آبی خواهد شد.

 آیا نگاه کردن به کودکان زیبا در دوران بارداری چهره کودک را زیبا می کند؟

اشتراک در RSS - ژن زیبایی