تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

چهارشنبه،۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۱

گروه ورزش - دیشب و در کمال ناباوری تیم یورگن کلوپ با ارائه یک بازی عالی توانست بارسا را با 4 گل در هم بکوبد و با وجود شکست سه گله برابر این تیم در بازی رفت صعود تاریخی به فینال چمپیونزلیگ داشته باشد.

در ادامه تصاویری ببینید از یک شب تمام عیار فوتبالی جایی که غم و اندوه و شادی در مستطیل سبز کنار هم می‌آیند

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

گروه ورزش - دیشب و در کمال ناباوری تیم یورگن کلوپ با ارائه یک بازی عالی توانست بارسا را با 4 گل در هم بکوبد و با وجود شکست سه گله برابر این تیم در بازی رفت صعود تاریخی به فینال چمپیونزلیگ داشته باشد.

در ادامه تصاویری ببینید از یک شب تمام عیار فوتبالی جایی که غم و اندوه و شادی در مستطیل سبز کنار هم می‌آیند

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال

تصویر صفحه اول: 
تصاویر زیبا از صعود تاریخی لیورپول به فینال
سرویس:
جایگاه: