ببینید | دمای تهران صبح شنبه چند درجه زیر صفر است؟

چهارشنبه،۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۵

گروه اجتماعی - کارشناس هواشناسی در گفت و گو با خبر صبحگاهی می‌گوید خبر ورود موج سرمای «بی‌سابقه» به کشور صحت ندارد.