آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار/ سانتافه از یک میلیارد گذشت