حراج الماس زرد احمدشاه قاجار/ تصاویر

شنبه،۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۸

گروه گردشگری - الماس زرد متعلق به احمدشاه قاجار که به قیمت ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سوئیس فروخته شد.

حراج الماس زرد احمدشاه قاجار / تصاویر

انتهای پیام/