فیلم - تک گل ماشین سازی تبریز به استقلال تهران

شنبه،۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۰:۳۴

در نخستین هفته اول لیگ برتر ماشین سازی تبریز با تک گل دقیقه ۹۵ اتابک زارعی روی ضربه ایستگاهی که منجر به اخراج دانشگر شد توانست استقلال تهران را شکست دهد.