فیلم - تشکر ویژه ملی پوشان از هواداران زن در ورزشگاه آزادی پس از پایان بازی