فیلم - تبر یک تولد علی کریمی در توییتر باشگاه بایرن مونیخ