آزادراه شمال

آزادراه شمال
عوارض آزادراه تهران-شمال چقدر است؟
گروه اقتصادی- مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: برآورد اولیه عوارض آزادراه تهران شمال از سوی بخش خصوصی ۱۰۰ هزار تومان بود که احتمالاً رقم نهایی کمتر از ۳۰ هزار تومان تعیین می‌...
اشتراک در RSS - آزادراه شمال