آلن دلون

آلن دلون
گروه فرهنگ و هنر - آلن دلون ستاره بزرگ بازنشسته سینمای فرانسه پس از سال ها دوباره به دنیای خوانندگی روی آورده است. به نقل از منابع خبری فرانسه، به تازگی تیزری از ترانه ای با خوانندگی آلن دلون (تلفظ...

بازگشت آلن دلون به دنیای هنر

آلن دلون ستاره بزرگ بازنشسته سینمای فرانسه پس از سال ها دوباره به دنیای خوانندگی روی آورده است.

اشتراک در RSS - آلن دلون