اخلال در نظام اقتصادی

اخلال در نظام اقتصادی
جزئیات جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده + پوشش متفاوت وی در دادگاه
گروه اقتصادی -  اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا صبح امروز(دوشنبه) ۲۵ شهریور ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان...
هدایتی: آقای تاج از من ۲ میلیون دلار پول گرفته است
گروه اقتصادی - پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر به اخلال در نظام اقتصادی صبح امروز برگزار شد. قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه، پس از تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی...
سلطان کاغذ با پرونده 1700 میلیارد تومانی بازداشت شد
گروه اقتصادی - سلطان کاغذ همراه یک گروه ۱۶ نفره بازداشت شد. ارزش این پرونده بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت از بازداشت "سلطان کاغذ" به همراه یک گروه ۱۶ نفره خبر داده...

جزئیات جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده + پوشش متفاوت وی در دادگاه

جزئیات جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده + پوشش متفاوت وی در دادگاه

گروه اقتصادی -  اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا صبح امروز(دوشنبه) ۲۵ شهریور ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

 در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.

هدایتی: آقای تاج از من ۲ میلیون دلار پول گرفته است

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر به اخلال در نظام اقتصادی صبح امروز برگزار شد.

سلطان کاغذ با پرونده 1700 میلیارد تومانی بازداشت شد

سلطان کاغذ با پرونده 1700 میلیارد تومانی بازداشت شد

گروه اقتصادی - سلطان کاغذ همراه یک گروه ۱۶ نفره بازداشت شد. ارزش این پرونده بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است

حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت از بازداشت "سلطان کاغذ" به همراه یک گروه ۱۶ نفره خبر داده است.

بگفته رئیس پلیس تهران این افراد بیش از سی هزار تن کاغذ با ارز دولتی وارد کرده بودند که یا به صورت آزاد به فروش رساندند، و یا ارزهای اختصاص یافته بدون خرید کاغذ در بازار ارز فروخته شد.

ارزش این پرونده بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

اشتراک در RSS - اخلال در نظام اقتصادی