افزایش تولید خودرو

افزایش تولید خودرو
گروه اقتصاد - وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که پارسال یک میلیون و 535 هزار و 778 دستگاه خودرو در کشور تولید شد که در مقایسه با سال 95 (یک میلیون و 350 هزار و 377 دستگاه خودرو) 13.7 درصد افزایش...

افزایش ۱۳.۷درصدی تولید خودرو در سال ۹۶

گروه اقتصاد - وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که پارسال یک میلیون و 535 هزار و 778 دستگاه خودرو در کشور تولید شد که در مقایسه با سال 95 (یک میلیون و 350 هزار و 377 دستگاه خودرو) 13.7 درصد افزایش داشت.
به گزارش پیام ایران سال گذشته میزان تولید خودروی سواری به یک میلیون و 442 هزار و 620 دستگاه رسید که نسبت به تولید سال 95 (یک میلیون و 255 هزار و 211 دستگاه) افزایش 14.9 درصدی دارد.
در این مدت، 931 دستگاه ون تولید شد که با در نظرگرفتن تولید سال 95(177 دستگاه) افزایش 426 درصدی را نشان می دهد.

اشتراک در RSS - افزایش تولید خودرو