انحصار دارو

انحصار دارو
شبنم نعمت زاده بازداشت شد
گروه سیاسی - یک مقام آگاه از بازداشت شبنم نعمت زاده با اتهاماتی درباره انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع خبر داد. به گزارش پیام ایران و به نقل از قوه قضاییه، یک مقام آگاه با اشاره به بازداشت...

دختر وزیر سابق صنعت بازداشت شد

شبنم نعمت زاده بازداشت شد

یک مقام آگاه از بازداشت شبنم نعمت زاده با اتهاماتی درباره انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع خبر داد.

اشتراک در RSS - انحصار دارو