انفجار کشتی

انفجار کشتی
گروه بین الملل - بر اثر وقوع حریق و انفجار ناشی از آن در یک کِشتی در کالیفرنیا واقع در آمریکا ۳۴ نفر کشته شده اند. کِشتی مذکور ۳۹ سرنشین داشت که به دلایل نامعلومی امروز صبح ابتدا طعمه حریق شد و سپس...

انفجار یک کِشتی در کالیفرنیا با ۳۴ کشته / عکس

بر اثر وقوع حریق و انفجار ناشی از آن در یک کِشتی در کالیفرنیا واقع در آمریکا ۳۴ نفر کشته شده اند.

اشتراک در RSS - انفجار کشتی