انواع سرطان

انواع سرطان
با دقت در این علایم تا 40 درصد از سرطان پیشگیری کنید
گروه سلامت- با دقت در برخی علائم و نشانه ها می توان از 40 درصد سرطان ها پیشگیری کرد. علایم مشکوک سه سرطان اصلی برنامه کشوری غربالگری و تشخیص زودرس در سرطان سینه شامل توده در سینه یا زیر بغل، هر تغییر...

با دقت در این علایم تا 40 درصد از سرطان پیشگیری کنید

با دقت در این علایم تا 40 درصد از سرطان پیشگیری کنید

گروه سلامت- با دقت در برخی علائم و نشانه ها می توان از 40 درصد سرطان ها پیشگیری کرد.

علایم مشکوک سه سرطان اصلی برنامه کشوری غربالگری و تشخیص زودرس در سرطان سینه شامل توده در سینه یا زیر بغل، هر تغییر در شکل سینه ، تغییرات اگزمایی پوست سینه، فرورفتگی نوک، و زخم یا ترشح از نوک سینه است.

اشتراک در RSS - انواع سرطان