اهرام مصر

اهرام مصر
تصاویر گشت و گذار ملانیا ترامپ در اهرام مصر
گروه بین الملل - ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهور آمریکا که در چهارمین و آخرین مقصد خود از سفرهایش به آفریقا وارد مصر شده از اهرام مصر در جیزه بازدید کرد. به گزارش  پیام ایران ، ملانیا ترامپ در جریان...

تصاویر گشت و گذار ملانیا ترامپ در اهرام مصر

تصاویر گشت و گذار ملانیا ترامپ در اهرام مصر

ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهور آمریکا که در چهارمین و آخرین مقصد خود از سفرهایش به آفریقا وارد مصر شده از اهرام مصر در جیزه بازدید کرد.

اشتراک در RSS - اهرام مصر