بازارچه خیریه

بازارچه خیریه
گروه فرهنگ و هنر - مهربانی یک واژه بین المللی است، گاهی خدا میخواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد. در بازارچه خیریه بانوان نیکوکار بین الملل منتظر قلبهای مهربان شما هستیم. جمعه 16 آذر ماه  ...

برگزاری بازارچه خیریه توسط بانوان بین الملل

گروه فرهنگ و هنر - مهربانی یک واژه بین المللی است، گاهی خدا میخواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد. در بازارچه خیریه بانوان نیکوکار بین الملل منتظر قلبهای مهربان شما هستیم.


جمعه 16 آذر ماه  ساعت 9صبح تا 9شب
آدرس: شهرک غرب، میدان صنعت، خیابان ایران زمین، کانون فرهنگی تربیتی قدس

برگزاری بازارچه خیریه توسط بانوان بین الملل

انتهای پیام/

اشتراک در RSS - بازارچه خیریه