بازی تدارکاتی

بازی تدارکاتی
درخشان: شرمم می‌آید درباره بازی تیم ملی و ترینیدادوتوباگو حرف بزنم!
گروه ورزشی- پیشکسوت تیم ملی فوتبال ایران گفت: شرمم می‌آید در مورد بازی تیم ملی با ترینیداد نظر دهم و از بازی ایران مقابل این تیم خجالت می‌کشم. حمید درخشان درباره بازی تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال...

درخشان: شرمم می‌آید درباره بازی تیم ملی و ترینیدادوتوباگو حرف بزنم!

درخشان: شرمم می‌آید درباره بازی تیم ملی و ترینیدادوتوباگو حرف بزنم!

گروه ورزشی- پیشکسوت تیم ملی فوتبال ایران گفت: شرمم می‌آید در مورد بازی تیم ملی با ترینیداد نظر دهم و از بازی ایران مقابل این تیم خجالت می‌کشم.

اشتراک در RSS - بازی تدارکاتی