باشگاه پرسپولییس

باشگاه پرسپولییس
گروه ورزش - فوتبال ایران - با توجه به دستور حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه مبنی بر اصلاح نشان تجاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ستاره طلایی به نشانه 10 قهرمانی پرسپولیس در مسابقات قهرمانی باشگاه...

ستاره طلایی به نشانه 10 قهرمانی به لوگوی پرسپولیس اضافه شد

گروه ورزش - فوتبال ایران - با توجه به دستور حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه مبنی بر اصلاح نشان تجاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ستاره طلایی به نشانه 10 قهرمانی پرسپولیس در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های کشور به لوگوی باشگاه اضافه شد.

همچنین حرف «E» در بخش لاتین در نام پرسپولیس  (FC PERSEPOLIS) اضافه شد. 

اشتراک در RSS - باشگاه پرسپولییس