برچیده شدن پل گیشا

برچیده شدن پل گیشا
پل گیشا مسدود شد
گروه جامعه - پل نصر(گیشا) برای آماده سازی و جمع آوری از شب گذشته مسدود شد و امکان تردد از روی پل ممکن نیست. سرانجام از بامداد شب گذشته تردد بر روی پل گیشا مسدود شده است.قرار است ظرف یکی دو روز آینده...

پل گیشا مسدود شد

پل گیشا مسدود شد

پل نصر(گیشا) برای آماده سازی و جمع آوری از شب گذشته مسدود شد و امکان تردد از روی پل ممکن نیست.

اشتراک در RSS - برچیده شدن پل گیشا