بزرگراه شهید فهمیده

بزرگراه شهید فهمیده
گروه اجتماعی > عکس - ساعت 22:08 دقیقه شب گذشته بر اثر تصادف شدید دو دستگاه توسان و سمند در مسیر تندروی بزرگراه شهید فهمیده، راننده سمند داخل خودرو محبوس و از ناحیه صورت دچار جراحت شد. عکس ها:...

تصاویر | تصادف شدید توسان با سمند در بزرگراه شهید فهمیده

گروه اجتماعی > عکس - ساعت 22:08 دقیقه شب گذشته بر اثر تصادف شدید دو دستگاه توسان و سمند در مسیر تندروی بزرگراه شهید فهمیده، راننده سمند داخل خودرو محبوس و از ناحیه صورت دچار جراحت شد.

18-4-21-1220175_1.jpg

18-4-21-1220485_3.jpg

18-4-21-1221205_5.jpg

عکس ها: سازمان آتش نشانی

اشتراک در RSS - بزرگراه شهید فهمیده