بن خرید کتاب

بن خرید کتاب
گروه اجتماعی- مدیر امور فن آوری اطلاعات بانک شهر چگونگی دریافت بن کارت های نمایشگاه کتاب پایتخت از طریق کارت ملی هوشمند را تشریح کرد. مدیر امور فن آوری اطلاعات بانک شهر با تاکید بر اینکه این بانک "...

چگونگی دریافت بن کارت های نمایشگاه کتاب پایتخت از طریق کارت ملی هوشمند

گروه اجتماعی- مدیر امور فن آوری اطلاعات بانک شهر چگونگی دریافت بن کارت های نمایشگاه کتاب پایتخت از طریق کارت ملی هوشمند را تشریح کرد.

اشتراک در RSS - بن خرید کتاب