تاثیرات حادثه سقوط هواپیما اوکراینی

تاثیرات حادثه سقوط هواپیما اوکراینی
بوق شدن رسانه ها، تشییع اعتماد عمومی، کاهش سرمایه اجتماعی
گروه فرهنگ و هنر - موضوع بی اعتمادی به رسانه ها در ایران بحث بلندی دارد. ریشه های این بی اعتمادی به ساختار معیوب ناظر به شکل گیری رسانه و رویکردهای حاکمیت و البته قدرت جامعه مدنی باز می گردد. به...
لغو تمامی تورهای مسافرتی خارجی نوروز ۹۹ به استان فارس
گروه گردشگری - پس از سانحه سقوط هواپیمای اوکراین ، تورهای ورودی از آمریکا و کانادا ۱۰۰ درصد، تورهای استرالیا و حوزه اقیانوسیه ۸۰ درصد، تورهای ورودی از اروپا ۶۰ درصد و تورهای ورودی آسیا ۶۰ درصد سفرهای...

بوق شدن رسانه ها، تشییع اعتماد عمومی، کاهش سرمایه اجتماعی

بوق شدن رسانه ها، تشییع اعتماد عمومی، کاهش سرمایه اجتماعی

موضوع بی اعتمادی به رسانه ها در ایران بحث بلندی دارد. ریشه های این بی اعتمادی به ساختار معیوب ناظر به شکل گیری رسانه و رویکردهای حاکمیت و البته قدرت جامعه مدنی باز می گردد.

لغو تمامی تورهای مسافرتی خارجی نوروز ۹۹ به استان فارس

لغو تمامی تورهای مسافرتی خارجی نوروز ۹۹ به استان فارس

 پس از سانحه سقوط هواپیمای اوکراین ، تورهای ورودی از آمریکا و کانادا ۱۰۰ درصد، تورهای استرالیا و حوزه اقیانوسیه ۸۰ درصد، تورهای ورودی از اروپا ۶۰ درصد و تورهای ورودی آسیا ۶۰ درصد سفرهای خود به ایران را لغو کرده‌اند.

اشتراک در RSS - تاثیرات حادثه سقوط هواپیما اوکراینی