تاخیر پرواز

تاخیر پرواز
شرکت هواپیمایی ایرانی به جریمه و چاپ عذرخواهی از مسافر در روزنامه محکوم شد
گروه اجتماعی>قضایی- یک شرکت هواپیمایی به جریمه و چاپ عذرخواهی در یکی از روزنامه های رسمی محکوم شد. به گزارش پیام ایران،  شعبه 229 دادگاه عمومی حقوقی تهران، یک شرکت هواپیمایی ایرانی معروف را به...

شرکت هواپیمایی ایرانی به جریمه و چاپ عذرخواهی از مسافر در روزنامه محکوم شد

شرکت هواپیمایی ایرانی به جریمه و چاپ عذرخواهی از مسافر در روزنامه محکوم شد

گروه اجتماعی>قضایی- یک شرکت هواپیمایی به جریمه و چاپ عذرخواهی در یکی از روزنامه های رسمی محکوم شد.

به گزارش پیام ایران،  شعبه 229 دادگاه عمومی حقوقی تهران، یک شرکت هواپیمایی ایرانی معروف را به خاطر لغو پرواز و بلاتکلیف گذاشتن شاکی پرونده (یکی از مسافران) به پرداخت 2 هزار و 280 یورو جریمه نقدی و عذرخواهی رسمی در یکی از جراید کثیرالانتشار محکوم کرد.

اشتراک در RSS - تاخیر پرواز