تخت تعقیب

تخت تعقیب
پلیس در تعقیب قاتل فراری
گروه اجتماعی>حوادث- ​معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از ادامه تحقیقات جهت دستگیری عامل جنایت خیابان شهید مصطفی خمینی خبر داد. به گزارش پیام ایران، سرهنگ علی ولیپور گودرزی، معاون...

پلیس در تعقیب قاتل فراری

پلیس در تعقیب قاتل فراری

گروه اجتماعی>حوادث- ​معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از ادامه تحقیقات جهت دستگیری عامل جنایت خیابان شهید مصطفی خمینی خبر داد.

به گزارش پیام ایران، سرهنگ علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از ادامه تحقیقات جهت دستگیری عامل جنایت خیابان شهید مصطفی خمینی خبر داد که در یک درگیری، با سلاح سرد اقدام به ارتکاب جنایت کرده است.

اشتراک در RSS - تخت تعقیب