تغییر جنسیت

تغییر جنسیت
تغییر جنسیت، محمدرضا فروتن تکذیب شد
گروه فرهنگ و هنر - شاهین فلاح فردی که خود را وکیل رسمی محمدرضا فروتن معرفی کرده، شایعات درمورد تغییر جنسیت محمدرضا فروتن را تکذیب کرد. شاهین فلاح فردی که خود را وکیل رسمی محمدرضا فروتن معرفی کرده،...
گروه جامعه - پسر دو جنسیتی که برای عمل جراحی تغییر جنسیت به تهران آمده بود به طرز مشکوکی جان باخت. ساعت 11:58 دقیقه یکشنبه 12 اسفند بازپرس کشیک قتل پایتخت در جریان مرگ مشکوک یک زن در یکی از مجتمع‌های...

تغییر جنسیت محمدرضا فروتن تکذیب شد

تغییر جنسیت، محمدرضا فروتن تکذیب شد

شاهین فلاح فردی که خود را وکیل رسمی محمدرضا فروتن معرفی کرده، شایعات درمورد تغییر جنسیت محمدرضا فروتن را تکذیب کرد.

مرگ مشکوک دختری که قبلاً پسر بود

پسر دو جنسیتی که برای عمل جراحی تغییر جنسیت به تهران آمده بود به طرز مشکوکی جان باخت.

اشتراک در RSS - تغییر جنسیت