تلویزیون کیش

تلویزیون کیش
گروه سیاسی - علیرضا نجابت، مدیر عزل شده صداوسیمای کیش با توجه به «حسن سوابق» و «تعهد» وی، به سمت «مشاور معاون امور استان‌ها» منصوب شد. در هفته جاری و در جریان پخش صحنه‌های رابطه جنسی در یک فیلم...
پخش صحنه‌های رابطه جنسی در یک فیلم سینمایی در کیش!
گروه جامعه - به دنبال پخش صحنه‌های رابطه جنسی در یک فیلم سینمایی و عدم حذف آنها، چند کارمند و مدیرکل صداوسیمای مرکز کیش صداوسیما کیش برکنار شدند. به‌دلیل اهمال، کوتاهی و البته عملی ناخواسته از سوی...

سمت جدید مدیر معزول صداوسیمای کیش

گروه سیاسی - علیرضا نجابت، مدیر عزل شده صداوسیمای کیش با توجه به «حسن سوابق» و «تعهد» وی، به سمت «مشاور معاون امور استان‌ها» منصوب شد.

پخش صحنه‌های رابطه جنسی در یک فیلم سینمایی در کیش!/ مدیرکل صداوسیمای مرکز کیش برکنار شد

پخش صحنه‌های رابطه جنسی در یک فیلم سینمایی در کیش!

گروه جامعه - به دنبال پخش صحنه‌های رابطه جنسی در یک فیلم سینمایی و عدم حذف آنها، چند کارمند و مدیرکل صداوسیمای مرکز کیش صداوسیما کیش برکنار شدند.

به‌دلیل اهمال، کوتاهی و البته عملی ناخواسته از سوی برخی از کارکنان این مرکز، تصاویری نامناسب در بخش کوتاهی از یک فیلم سینمایی پخش شد که در این خصوص بررسی‌ها انجام شده، عوامل دخیل در این اتفاق ناخواسته، به ترتیب از پست‌های سازمانی خود برکنار و توبیخ شده‌اند.
مدیر صدا و سیمای مرکز کیش، از برکناری و توبیخ چند کارمندان این مرکز به دلیل "اهمال و پخش تصاویر ممنوع" در یک فیلم سینمایی خبر داد.

اشتراک در RSS - تلویزیون کیش