تولید میوه

تولید میوه
روحانی: می توانیم به جای ایران در تایلند برنجکاری کنیم
گروه اقتصادی- می‌توانیم به جای تولید برنج در ایران در تایلند برنج تولید کنیم. رئیس جمهور در جمع وزیر، معاونان و مدیران وزارت نیرو با تاکید بر اینکه آب و برق دو نیاز زیرساختی و حیاتی مردم است، گفت:...

روحانی: می توانیم به جای ایران در تایلند برنجکاری کنیم

روحانی: می توانیم به جای ایران در تایلند برنجکاری کنیم

گروه اقتصادی- می‌توانیم به جای تولید برنج در ایران در تایلند برنج تولید کنیم.

رئیس جمهور در جمع وزیر، معاونان و مدیران وزارت نیرو با تاکید بر اینکه آب و برق دو نیاز زیرساختی و حیاتی مردم است، گفت: مصرف صحیح و اسراف نکردن آب، عمل صالح و بد و بی‌رویه مصرف کردن آب و برق، مصداق عمل منکر است و رسانه‌ها در زمینه مصرف صحیح آب و برق باید فرهنگ‌سازی کنند.

اشتراک در RSS - تولید میوه