جمعیت ربات ها

جمعیت ربات ها
گروه فناوری- تصور اینکه روبات ها جهان را بگیرند، چیزی شبیه به داستان هایی است که در رمان های علمی–تخیلی پادآرمان شهر به تصویر کشیده شده است. اما باید بدانید که کارشناسان پیش بینی می کنند تا سال 2048...

جمعیت روبات ها تا 2048 از انسان ها پیشی خواهد گرفت

گروه فناوری- تصور اینکه روبات ها جهان را بگیرند، چیزی شبیه به داستان هایی است که در رمان های علمی–تخیلی پادآرمان شهر به تصویر کشیده شده است. اما باید بدانید که کارشناسان پیش بینی می کنند تا سال 2048 یعنی تا 30 سال آینده این اتفاق رخ خواهد داد.

اشتراک در RSS - جمعیت ربات ها