جیمز می

جیمز می
عاقبت در افتادن با مجریان محبوب یک برنامه تلویزیونی پرطرفدار
گروه بین الملل- برنامه تخت گاز پس از رفتن جرمی کلارکسون دچار افت شدید مخاطب شده است. به همین دلیل شبکه بی‌بی‌سی در تقلا برای بازیابی برنامه «تخت گاز» است و در تازه‌ترین اقدام در این راستای مجریان...

عاقبت در افتادن با مجریان محبوب یک برنامه تلویزیونی پرطرفدار

عاقبت در افتادن با مجریان محبوب یک برنامه تلویزیونی پرطرفدار

گروه بین الملل- برنامه تخت گاز پس از رفتن جرمی کلارکسون دچار افت شدید مخاطب شده است. به همین دلیل شبکه بی‌بی‌سی در تقلا برای بازیابی برنامه «تخت گاز» است و در تازه‌ترین اقدام در این راستای مجریان جدیدی به برنامه آورد.

پدی مک‌گینس و اندرو فلینتاف مجریان تازه در برنامه «تخت گاز» جای مت لوبلانک ستاره آمریکایی را خواهند گرفت که خود برای نجات برنامه پس از خروج جرمی کلارکسون و تیمش به «تخت گاز» آمده بود.

پدی مک‌گینس کمدی سرشناسی است و در ترکیب تازه «تخت گاز»‌ همراه با اندرو فلینتاف کاپیتان سابق تیم کریکت انگلستان سکان اجرا را در دست خواهد گرفت.

اشتراک در RSS - جیمز می