خیابان 16 آذر

خیابان 16 آذر
خیابان ۱۶ آذر از محدوده طرح ترافیک خارج شد
گروه جامعه - خیابان ۱۶ آذر تهران از محدوده طرح ترافیک خارج شد تا خودروها بتوانند بدون ورود به محدوده، از خیابان کارگر شمالی به سمت میدان انقلاب و کارگر جنوبی حرکت کنند.  با انتقال محل استقرار دوربین...

خیابان ۱۶ آذر از محدوده طرح ترافیک خارج شد

خیابان ۱۶ آذر از محدوده طرح ترافیک خارج شد

گروه جامعه - خیابان ۱۶ آذر تهران از محدوده طرح ترافیک خارج شد تا خودروها بتوانند بدون ورود به محدوده، از خیابان کارگر شمالی به سمت میدان انقلاب و کارگر جنوبی حرکت کنند.

 با انتقال محل استقرار دوربین طرح ترافیک، تردد شهروندان در خیابان ۱۶ آذر و دسترسی به میدان انقلاب تسهیل شد و بعد از این خیابان ۱۶ آذر در فاصله خیابان‌های انقلاب و بلوار کشاورز، دیگر به عنوان محدوده طرح ترافیک مشمول کنترل دوربینی نمی‌شود.

اشتراک در RSS - خیابان 16 آذر