درگیری در بیمارستان

درگیری در بیمارستان
گروه جامعه - نزاع دست‌جمعی و تخریب بخشی از اموال عمومی بیمارستان نظام مافی شوش باعث اختلال در خدمات‌رسانی و وحشت کارکنان در این مرکز درمانی شد. این درگیری میان چند مراجعه کننده و بدون دخالت پرسنل...

فیلم - درگیری و دعوا شدید طایفه ای در بیمارستان شوش

گروه جامعه - نزاع دست‌جمعی و تخریب بخشی از اموال عمومی بیمارستان نظام مافی شوش باعث اختلال در خدمات‌رسانی و وحشت کارکنان در این مرکز درمانی شد.

این درگیری میان چند مراجعه کننده و بدون دخالت پرسنل بیمارستان اتفاق افتاد و با شدت گرفتن آن، اورژانس بیمارستان نیز تعطیل شد.

در این درگیری و نزاع دست جمعی تعدادی زخمی شده‌اند. این چندمین درگیری جمعی است که این بیمارستان را به تعطیلی می‌کشاند.

اشتراک در RSS - درگیری در بیمارستان