دستگیری برهانی

دستگیری برهانی
نام ورزشکار معروف بازداشتی لو رفت
گروه اجتماعی - ​شب گذشته خبری مبنی بر بازداشت یک ورزشکار مطرح توسط فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام شد. به گزارش پیام ایران،  روز گذشته در جریان بازداشت‌های صورت گرفته از سوی نیروی انتظامی نام...
اشتراک در RSS - دستگیری برهانی