دهکده پزشکان

دهکده پزشکان
روستایی که در هر خانواده یک پزشک دارد
گروه جامعه>استان ها- روستای دلارام در اراک (تفرش) با 175 پزشک و پروفسور و پنجاه مهندس دارای مناظر بکر طبیعی و  یکی از قطب های گردشگری استان مرکزی محسوب می شود. با وجود ۱۷۵ پزشک از۱۸۰ خانواده این...

روستایی که در هر خانواده یک پزشک دارد

روستایی که در هر خانواده یک پزشک دارد

گروه جامعه>استان ها- روستای دلارام در اراک (تفرش) با 175 پزشک و پروفسور و پنجاه مهندس دارای مناظر بکر طبیعی و  یکی از قطب های گردشگری استان مرکزی محسوب می شود.

با وجود ۱۷۵ پزشک از۱۸۰ خانواده این روستا،  تقریباً هر خانواده یک پزشک دارد. به همین دلیل این روستا با عنوان «دهکده پزشکان» نامگذاری شده است.

fdd65c6759089a8a742bba75dba25bd9.jpg

اشتراک در RSS - دهکده پزشکان