ذخیره نفت ایران

ذخیره نفت ایران
گروه اقتصادی- از زمان ظهور صنعت نفت در اواسط قرن نوزدهم، این منبع انرژی، امکان تولید نیروی فراوانی را فراهم کرده و باعث به راه افتادن جنگ‌ها و تغییرات ژئوپلیتیکی در کشورهای مختلفی شده که برای کنترل...
اشتراک در RSS - ذخیره نفت ایران