رئیس بنیاد مستضعفان

رئیس بنیاد مستضعفان
فتاح: از بگیر و ببندها نگران نشوید، انقلاب زنده‌تر می‌شود
گروه سیاسی - رئیس بنیاد مستضعفان گفت: آن‌ها که قبلا مسؤول بوده و اموال را برده‌اند باید برگردانند؛ از بگیر و ببندها نگران نشوید و نهراسید، انقلاب زنده‌تر می‌شود. به گزارش پیام ایران و به نقل از مرکز...

فتاح: از بگیر و ببندها نگران نشوید، انقلاب زنده‌تر می‌شود

فتاح: از بگیر و ببندها نگران نشوید، انقلاب زنده‌تر می‌شود

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: آن‌ها که قبلا مسؤول بوده و اموال را برده‌اند باید برگردانند؛ از بگیر و ببندها نگران نشوید و نهراسید، انقلاب زنده‌تر می‌شود.

اشتراک در RSS - رئیس بنیاد مستضعفان